Hạt bí xanh Ấn Độ (tách vỏ) Happy Nuts 500gr

185.000